Drücke „Enter”, um zum Inhalt zu springen.
Aktuelles Weitere Meldungen Tanzgruppen Suche

Tanzgruppen

De Klabautermänner (Neppeser Schefferjunge vun 1955 e.V.)
c/o Helga Lischewski
Peter-Michels-Straße 18
50827 Köln
Telefon: 0221 / 39 06 636
e-mail kontakt@de-klabautermaenner.de
web: www.neppeser-schefferjunge.de

Die Schlebuscher
(Tanzgruppe der KG Grün-Weiß Schlebusch e.V. von 1934)
c/o Katrin Tenkleve
Mobil: 0176 / 24 90 52 71
e-mail buchung@die-schlebuscher.de
web: www.gruen-weiss-schlebusch.de

Kölsche Dillendöppcher
(Kinder- & Jugendtanzgruppe)
c/o Monika Cöln
Longericher Hauptstraße 99-101
50739 Köln
Telefon: 0221 / 73 45 31
Fax: 0221 / 200 48 02
Mobil: 0151 / 62 96 57 57
e-mail dd.auftritt@outlook.de
web: www.koelsche-dillendoeppcher.de

Neppeser Schefferjunge vun 1955 e.V.
c/o Andreas Günnewig
Bülowstraße 74
50733 Köln
Telefon: 0221 / 73 37 11
e-mail neppeserguen@gmx.de
web: www.neppeser-schefferjunge.de

Original Kölsche Domputzer
c/o Hans-Walter Müller
Bergisch Gladbacher Straße 192
51063 Köln
Telefon: 0221 / 63 23 19
Mobil: 0172 / 867 66 55
Fax: 0221 / 469 16 16
web: www.domputzer.de

Rheinmatrosen der G.M.K.G
(Tanzcorps)
c/o Michael Baur
Wichheimer Straße 301
51067 Köln
Mobil: 0172 / 464 65 67
e-mail rheinmatrosen@gmkg.de
web: www.rheinmatrosen.de

Rheinmatrosen der G.M.K.G
(Kinder- & Jugendtanzgruppe)
c/o Michael Baur
Wichheimer Straße 301
51067 Köln
Mobil: 0172 / 464 65 67
e-mail rheinmatrosen@gmkg.de
web: www.rheinmatrosen.de

Kölsche Harlequins
Tanzgruppe der KG Alt-Köllen vun 1883 e.V.

(Tanzgruppe)
c/o Stephan Degueldre
Mobil: 0172 / 722 477 3
e-mail literat@alt-koellen.de
web: www.Koelsche-Harlequins.de